Nieuws: 

De nieuwsbrief van oktober 2022 is te vinden onder het kopje Nieuws 

LET OP; Login examenbank

De examenbank die gekoppeld is aan deze website komt te vervallen vanaf 1 januari 2023.

Daarna is alleen de bank die je kunt bereiken via je schoollogo onderaan deze pagina nog actief.                                                                                  


Eindconclusie certificering Certiforce: 

Tijdens de audit is vastgesteld dat stichting Examenplatform UV aantoonbaar heeft gewerkt aan de kwaliteitsborging/verbetering van de processen en daarmee de producten (exameninstrumenten).

Buiten dat er voldaan is aan de gestelde norm, is aangetoond dat de medewerkers het proces van constructie, vaststellen en borging van de kwaliteit in nauwe afstemming hebben gedaan met de afnemers van de examens.

Door de constructie en de grootte van de stichting is er veel expertise in huis waardoor processen en producten een duidelijke kwaliteitsverbetering hebben ondergaan.

Daarnaast is stichting Examenplatform UV zich zeer bewust van hun rol als examenleverancier. Er is een duidelijke scheiding in het ‘advies’ aan de scholen en het ‘leveren’ van de exameninstrumenten.

De stichting is duidelijk voor en door de scholen werkzaam.


        
hero-image

Examenplatform UV staat voor......

Examens die kwaliteit garanderen | Online Examenbank | Samenwerking scholen en werkveld

Om in de digitale omgeving van stichting Examenplatform UV in te kunnen loggen klik je op het logo van jouw school.